داستان از جایی شروع میشه که عمو نوروز می خواد باز نشست بشه و اوضاع قاراشمیش می شود...

کتاب‌های منتشر شده  - داستان از جایی شروع میشه که عمو نوروز می خواد باز نشست بشه و اوضاع قاراشمیش می شود...
  • نویسنده: طاهره ایبد
  • تصویرگر: میثم موسوی
  • مدیر هنری: فریبابندی
  • قیمت : 6000 تومان
  • تیراژ: 2000 نسخه
  • ویراستار: ربابه نصیری
  • نوبت چاپ: اول

اوضاع قاراشمیش می شود، داستانی طنز و جذاب است. داستان از جایی شروع میشه که عمو نوروز می خواد باز نشست بشه و اوضاع قاراشمیش می شود...عمو نوروز حسابی پیر شده،رمقی براش نمونده،کمرش قوز کرده،دست و پاشم میلرزه.حالا می خواد تقاضای بازنشستگی کنه و ادامه ی ماجرا...